У суперечці стандартів серверних NVMe перемагає раціоналізм. Підміна цілей програє.
Потенціал NVMe SSD залишається нерозкритим, особливо в мережевих системах зберігання
Придатність сервера визначається відповідністю його начинки додатків. Поверх модифікацій типових платформ можна реалізувати різні сценарії...
Продуктивність серверів залежить не тільки від центральних процесорів, але і програмних моделей управління трафіком даних, пристроїв зберігання,...